Etherische olie kan, zoals op deze site vermeld, onderdeel zijn van een proactieve manier van omgaan met je gezondheid. Dat is een combinatie van reguliere gezondheidszorg met aanvullende gezondheidszorg. Neem te allen tijde contact op met je (huis)arts indien nodig. Etherische olie kan niet zomaar gezien worden als vervanger van de reguliere gezondheidszorg.

De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen daarbij geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.dolopolie.nl Wij streven ernaar deze website permanent beschikbaar te hebben, maar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website en de daarop gegeven informatie. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het (verkeerd) gebruik van informatie of producten die door middel van deze website zijn verkregen.