Het nieuwe jaar is met volle kracht van start gegaan, en dat levert afspraken op in mijn agenda die èrg leuk zijn, maar wel even goede voorbereiding vragen.

Zo heb ik het voorrecht om zaterdag een workshop te geven over oliën uit de Bijbel. Wat een heerlijk onderwerp! Ik duik de Bijbel en m’n boekenkast in en heb het heerlijk naar m’n zin.
Maar… ik moet wel toegeven dat mijn gedachten alle kanten op vliegen. Ik heb grote moeite mezelf ‘bij de les’ te houden. De andere dingen die ik nog moet doen schieten door mijn gedachten en ik schrijf een half begin en een half einde, maar ik krijg het niet netjes op een rijtje. 

Zo worstel ik mezelf door m’n voorbereiding heen, tot ik bij wierookolie (frankincense) kom. Ik schrijf op hoe de geur van wierook om de priesters in de tempel heen hing. Wierook bevat hele kleine moleculen, sequiterpenen, die diep in de hersenen door dringen en zuurstofmoleculen meenemen. Dat helpt om helder na te denken en te focussen. Voor de priesters in de tempel, die geen fouten mochten maken in de specifieke opdrachten die God hen gegeven had, was het van levensbelang dat ze scherp na konden denken over wat hen te doen stond. Of ze nou dagelijks hetzelfde deden en daardoor fouten konden maken, of zoals de hogepriester juist één keer per jaar in het Heilige der Heilige ging en hij daarin geen dagelijkse routine had: de geur van wierook hielp hen om zich de voorschriften goed te herinneren en heel precies op te volgen.

‘Ben ik nou mal’, dacht ik. Zit ik hier te ploeteren en alle kanten op te vliegen, terwijl ik de hulp die de priesters hadden zo gemakkelijk tot mijn beschikking heb. Ik deed dus een drup frankincense op mijn hand om te ruiken. En omdat er 2 druppels uit het flesje kwamen deed ik meteen ook wat in mijn mond tegen mijn gehemelte. Ik vind de smaak niet zo erg geweldig, maar ik weet hoe krachtig het is.

En warempel, een minuut later was er 2 uur voorbij en zat ik tevreden naar mijn workshop te kijken. Wat is frankincense toch krachtig! De olie der oliën die voor vrijwel alles gebruikt kan worden. Als ik zaterdag de workshop geef neem ik ook een flinke snuif 🙂